Image

Wijkz


Meetellen en meedoen

Meetellen en meedoen
Welzijnsorganisatie Wijkz is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidschenveen en Haagse Hout. We ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden ieders talenten en mogelijkheden zoveel als mogelijk benut.

Diverse activiteiten

Vanuit het jeugdwerk biedt Wijkz structureel enorm veel leuke sociale en sportieve activiteiten aan. Van dans tot spelmiddagen en van creatief bezig zijn tot informatieve themamiddagen. Ook hechten we veel waarde aan het hanteren van een zo gezond mogelijke leefstijl voor jongeren. Hiervoor wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de buurtmoestuin de Braamhof. Voor het Kindcentrum wordt door Wijkz ook een diversiteit aan naschoolse activiteiten aangeboden. Denk hierbij aan meidenclubs, sport- en spelmiddagen, het kinder- Segbroek journaal, de straatspeeldag, het pleinfeest en vakantieactiviteiten.

Ook voor ouders

Het jeugdwerk is er niet alleen voor de jeugd. Ook kunnen ouders bij onze opvoedondersteuner terecht met vragen of onzekerheden. Indien nodig worden de ouders doorverwezen naar bijvoorbeeld het CJG, het Servicepunt XL of het maatschappelijk werk.

Meer weten over Wijkz

Klik hier voor meer algemene informatie over welzijnsorganisatie Wijkz
Image

Contact

Jeugdwerk Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant
2e Braamstraat 6
2563 HK Den Haag
Telefoon: 070 205 24 80
Image