Image

Basisschool De Drie Linden


De Drie Linden laat je groeien!

Basisschool De Drie Linden is een katholieke school voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Elk kind is welkom op onze school, ongeacht religie, cultuur of sociale achtergrond. Op onze school zitten gemiddeld genomen 210 kinderen, die samen meer dan 52 nationaliteiten tellen. Hierdoor kunnen we onszelf echt een multiculturele school noemen en hier zijn we trots op. Er is geen ‘overheersende’ nationaliteit, wat ons bindt is dat we samen met elkaar in Den Haag wonen, we ons willen ontwikkelen en willen voorbereiden op de toekomst.

Samen  

Een kerntaak van ons als school is om onze kinderen te ontwikkelen. Basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen nemen een belangrijke plaats in op De Drie Linden. Wij besteden hier dan ook veel tijd en aandacht aan. Wij stimuleren de kinderen om goede prestaties te leveren. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en leert op zijn eigen wijze. Wij komen hieraan tegemoet door gestructureerde, gevarieerde leersituaties in te richten en te stimuleren dat kinderen zelf zoeken naar oplossingen en zich adequate denkgewoonten eigen maken. Zelfstandig werken en coöperatieve werkenvormen nemen dan ook een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Ook maken wij gebruik van de nieuwste hulpmiddelen om ons onderwijs te verbeteren. Met regelmatige toetsing en een leerlingvolgsysteem volgen wij nauwgezet de ontwikkeling van ieder kind. Als het nodig is, kunnen wij snel actie ondernemen en indien noodzakelijk, kinderen ook individueel of in kleine groepjes buiten de klas helpen. De Drie Linden laat je groeien betekent voor ons dat wij hulp bieden aan kinderen die extra oefening nodig hebben; maar ook aan kinderen die méér leerstof of moeilijker leerstof nodig hebben.

Aanmelden  

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. Atus excesse rehenditae voloreiciis et asped Ex enderum si dolupicabo. Rum ditae voloreiciis et asped Exrempor aut es ent enimporepel. Ex enderum si dolupicabo. Rum rempor aut es ent por.


AANMELDENr.k. basisschool De Drie Linden
Image

Contact

Basisschool De Drie Linden
2e Braamstraat 5
2563 HJ Den Haag
Telefoon: 070 325 52 86
Image