Even voorstellen

Hoe komen ouders terecht bij het Kind Centrum Lindenkwadrant en wat zijn hun ervaringen?

Familie Stins

Wij zijn Bram (42, functioneel beheerder bij een hogeschool) en Marije (40, management assistent bij een asset manager) en we wonen met onze dochters Emma (bijna 6) en Sophia (4) op de Valkenboskade. Toen wij op zoek gingen naar opvang voor Emma hebben we een aantal kinderopvanglocaties in de buurt bekeken en er uiteindelijk twee bezocht. De eerste was het niet voor ons, de tweede wel. De fijne sfeer en de betrokkenheid van de leidsters bij de kinderen waren voor ons de reden om Emma in te schrijven bij Laura Dak aan de 2e Braamstraat. Eerst twee dagen in de week en toen Sophia ook naar de kinderopvang ging, samen drie dagen in de week.

Wij brachten de kinderen meestal tussen kwart over acht en half negen naar de opvang waarvan de ingang op het schoolplein van De Drie Linden zit. Op dat tijdstip speelden er leerlingen op het plein en gingen zij met de eerste bel naar binnen. Die momenten gaven een goed beeld van de sfeer op school en de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar omgingen. Dat beeld, het feit dat de school een afspiegeling van de wijk is en de manier waarop de school hun plannen voor de toekomst beschreven maakt dat wij gekozen hebben voor De Drie Linden. Een bijkomend voordeel is de BSO die verzorgd wordt door Laura Dak op de dezelfde locatie als de kinderopvang. De overgang van opvang naar school en BSO is daardoor minder groot voor de kinderen omdat ze het lokaal en de pedagogisch medewerkers al kennen en dus na school in een vertrouwde omgeving komen.

Emma gaat inmiddels al twee jaar met veel plezier naar school en de BSO en Sophia heeft eind mei de overstap gemaakt van de opvang naar de basisschool en de BSO. Ook zij heeft het erg naar haar zin. Het contact tussen school en de ouders is goed, ook in de rare periode van de eerste lockdown, waarin iedereen zijn weg nog moest vinden. De sfeer op school is goed en Emma en Sophia komen blij thuis. Voor ons allemaal redenen om De Drie Linden en Laura Dak aan te bevelen bij andere ouders uit de buurt.